Kościół parafialny pw. św. Benedykta w Imbramowicach


Oprócz kompleksu norbertańskiego, w podkrakowskich Imbramowicach znajduje się również interesujący kościół parafialny, noszący wezwanie św. Benedykta.
 
Murowany kościół wzniesiono w latach 1732-1736, prawdopodobnie według projektu architekta J. Krause. Kościół jest otoczony ogrodzeniem, w które włączono barokową dzwonnicę i kostnicę (kryte gontowymi dachami łamanymi).

Prostokątne prezbiterium kościoła o skromnej dekoracji zwrócone jest w stronę zachodnią. Od południa przylega do niego zakrystia, a od północy skarbczyk.

Do wnętrza świątyni prowadzą drzwi z kamiennym portalem (nad nim znajduje się tablica erekcyjna z datą 1735). Wnętrze podzielone jest pilastrami, a nakrywa je sklepienie kolebkowe na gurtach w prezbiterium, oraz takież, z lunetami, w nawie. Na ścianach prezbiterium widoczna jest późnobarokowa polichromia figuralna. Nad ołtarzem widnieje przedstawienie Trójcy Świętej, na ścianach bocznych ukazano Ostatnią Wieczerzę i Gody w Kanie Galilejskiej (z tymi scenami łączą się malarsko dwa późnobarokowe portale z marmuru dębnickiego). W późnobarokowym ołtarzu głównym (XVIII) znajduje się obraz ukazujący śmierć św. Benedykta, pędzla malarza krakowskiego W. Eliasza.

Ambona oraz dwa ołtarze boczne, również późnobarokowe, lecz przekształcone w późniejszym okresie, zwracają uwagę niespotykanym, czerwonym kolorem polichromii (XIX). Do XVIII-wiecznego wyposażenia świątyni należy także chór, wsparty na dwóch filarach, i wbudowana w ścianę chrzcielnica.

WWW: http://www.diecezja.kielce.pl/parafie/imbramowice-sw-benedykta-op

Email: parafiaimbram@neostrada.pl

Telefon: 12 380 71 60